ALIFE bir Acıbadem Sağlık Grubu markasıdır.

Pzrt-pzr: 7/24

Sık Sorulan Sorular

Hizmetinizin detayları ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?

0216 326 67 87 numaralı telefonlardan ve bilgi@sharp-margulis.185-210-94-215.plesk.page mail adresinden dilerseniz de Koşuyolu, İstanbulCenap Şahabettin Sok. No: 84 adresindeki kurumumuzda yüz yüze bilgi alabilirisiniz.

Hizmet kriterleri nasıl belirleniyor?

Saha ekibimiz tarafından hastanız için ücretsiz olarak gerçekleştirilen tanılama hizmeti sonrası hastanızın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Hasta tanılama hizmeti ücretli midir?

Hasta tanılama hizmetimiz ücretsizdir.

Kurumunuzun SGK veya Özel Sağlık Sigortaları ile anlaşması var mıdır?

Kurumumuzun SGK anlaşması bulunmamakla birlikte aşağıda isimleri yer alan özel sağlık sigortası şirketleriyle anlaşması mevcuttur.

 • Acıbadem Sigorta
 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta

ALİFE’ta ekstra hangi tıbbi hizmetleri alabiliriz?

 • Fiziktedavi ve rehabilitasyon uygulamaları
 • Özel hemşirelik ve özel bakım destek personeli hizmeti
 • Tıbbi ekipman ve cihaz kiralama/satış hizmeti
 • Ultrason Ekokardiyografi ve Direkt Röntgen Görüntüleme Hizmeti
 • Farklı branşlarda konsültan hekimlik hizmeti
 • Tam donanımlı ambulans hizmeti
 • Laboratuvar Hizmeti
 • Medikal Sarf Malzeme ve ilaç temini

Ekstra ücretlendirilen hizmetler nelerdir?

 • Fiziktedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
 • Özel hemşirelik ve bakım destek personeli hizmeti
 • Tıbbi ekipman ve cihaz kiralama/satış hizmeti
 • Ultrason, Ekokardiyografi ve Direkt Röntgen Görüntüleme Hizmetleri
 • Farklı branşlarda konsültan hekimlik hizmeti
 • Tam donanımlı ambulans hizmeti
 • Laboratuvar Hizmeti
 • Medikal Sarf Malzeme ve ilaç temini

Uluslararası hastalara hizmet veriyor musunuz?

Uluslararası hastalara hizmet verebiliyor ve anlaşmalı çevirmenlerimiz ile dil desteği sağlayabiliyoruz.

Merkezinize hasta ya da bakıma ihtiyaç duyan bireylerin transferi nasıl yapılır?

Tam donanımlı doktorlu ve doktorsuz ambulanslarımız ile hastalarımızın  güvenilir bir şekilde hastane/eve transferini gerçekleştirebiliyoruz.

Merkezinizde kalmak için ne kadar ücret öderim?

Ücretler ile ilgili bilgi almak için saha ekibimiz tarafından hastanıza ücretsiz olarak tanılama hizmeti verilmekte, hastanızın ihtiyaçları ve bakım planı belirlendikten sonra ücretlendirme netleşmektedir. Dilerseniz 0216 326 67 87 numaralı telefondan tanılama organizasyonu için randevu alabilirsiniz.

Odalarınız kaç kişiliktir? Standart oda aksamı nasıldır?

Tüm odalarımız tek kişilik olup her odada bireysel tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Dilerseniz galerimizden hasta odalarımızın bulunduğu görselleri inceleyebilirsiniz.

Refakatçim için ek ücret ödemem gerekecek mi? Refakatçime sağlanan hizmetler nelerdir?

Refakatçi hizmeti için ekstra bir ücret talep edilmemektedir. Refakatçilerimiz için sınırsız çay kahve hizmeti olduğu gibi 3 öğün yemekte hizmete dâhildir.

Merkezinizde kalırken tıbbi cihaz getirme ihtiyacım olacak mı? Bu hizmetler standart oda hizmetlerine dahil midir?

Merkezimizde tıbbı cihazlar mevcuttur fakat standart oda hizmetine dahil değildir.

Öz bakım kimler tarafından ve ne sıklıkla yapılır?

Hastalarımızın öz bakımları profesyonel ekip tarafından ihtiyaca göre belirli periyotlarda yapılır.

Yatak yarası değerlendirme önleme ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Basınç yaralanmalarına karşı öncelikle risk değerlendirmesi yapılır. Her hastanın 2 saatlik pozisyonlama ( gerektiğinde daha sık ) ile cilt bütünlüğü korunur. Yatak yarası ile kabul etiğimiz hastalarımız da ise yara bakım konusunda tecrübeli ekiple takip ve pansumanları yapılır

Kateterli hastada hemşirelik bakımı nasıldır?

Hastanın mevcut kateterinin özelliğine göre pansumanları belli periyotlarda tıbbi ekip tarafından yapılır. Basit girişimsel işlemler sıfırdan takılacak ise yine tıbbi ekip tarafında hazırlığı yapılarak uygulanır

Beslenme desteği sağlanması

Ağızdan (oral) beslenen hastalarımızda öğünleri tıbbi ekip tarafından yedirilir.

Hasta takiplerinin sıkılığı ve yönetimi

Hasta takipleri hastanın durumuna göre planlanır. standart takiplerde 4 saatte bir ( gerektiğinde daha sık ) yaşam bulguları tansiyon ateş nabız takipleri yapılır. gerekliliğe göre şeker takibi , kilo takibi gibi takiplerimizde tıbbi ekip tarafından yapılarak kaydedilir.

Günlük hasta tedavi ve bakım programınız nasıldır?

Hastaların tedavi ve bakımları ihtiyaca göre 24 saatlik olarak planlanır. Tedaviler ilgili hekimin belirlediği saat ve dozlarda hemşireler tarafından uygulanır. Bakım ihtiyacı yine tıbbi ekip tarafından belirlenerek hastanın ihtiyacına göre hemşire ve teknikerler tarafından yapılır. Genellikle inmobil hastalarda( yatalak ) 2 saate bir , mobil hastalarda (yürüyen ) gerektiğinde planlarak yapılır

Merkezinizde hekimlik hizmeti nasıl verilmektedir?

Alife’ta kalan sakinlere mesai saatlerinde Primer Bakım Hekimi, mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Bakım Hekimleri olmak üzere 7/24 hekim desteği sağlanır. Haftada bir kez iç hastalıkları uzmanı ve geriatri uzmanı tarafından tüm Alife sakinlerine akademik temelli hasta viziti yapılır. Bu vizitler sonrası sakinlerin yakınlarıyla ve hastalığı primer takip eden hekimiyle iletişime geçilerek lüzumu halinde hastaların tedavilerinde revizyona gidilir. İhtiyaç duyulan hastalar için haftada bir kez enfeksiyon hastalıkları uzmanı konsültasyonu istenmektedir. Yine her branştan hekim konsültasyonu gerekli durumlarda organize edilebilir.

Hangi türde hastalara hizmet verilmektedir?

 • Kısmen yada tamamen yatağa bağımlı bireylerin bakım hizmeti
 • Geriatrik bireylerin bakım hizmeti
 • Terminal dönem hasta bakımı (onkoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları vb.)
 • Hastane sonrası stroke’lu (inmeli) hasta bakım ve rehabilitasyonu
 • Operasyon öncesi ve sonrası hasta bakım ve rehabilitasyonu (Ortopedi ameliyatları sonrası bakım, KVC ve Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi sonrası bakım vb.)
 • Home Ventilatörlü, PEG tüplü, Port/CVP kateterli, nefrostomili hasta takibi
 • Bası yaralı hastaların yara bakım tedavi ve takibi
 • Malnutrisyonlu hasta takibi
 • Kısa süreli hasta takibi
 • FTR uygulamaları önerilen hastaların yatarak takibi ve rehabilitasyonu
 • Covid-19 sonrası dönemde rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin takibi

Fizyoterapist kimdir?

Dünya sağlık örgütüne göre fizyoterapist, insanlardaki motor fonksiyonları restore etmek veya geliştirmek, hareket kabiliyetini artırmak, ağrılı durumların tedavisini gerçekleştirmek ve yaralanma hastalık veya diğer bozukluk durumlarının getirebileceği fiziksel problemleri tedavi etmek veya önlemek için değerlendirme yapan rehabilitasyon programını planlayan ve uygulayan kişilerdir.

Fizyoterapi boyunca kimlerle çalışacağım?

Fizyoterapist ve konsültan fiziatri uzman hekimi.

Fizyoterapi ihtiyacı nasıl belirleniyor?

Fizyoterapist ve hekim değerlendirmesiyle belirleniyor.

Fizyoterapide kullanılan araçlar nelerdir?

Hastanın ihtiyacına göre elektro terapi cihazları, ultrason, sıcak-soğuk kompres, tilt table, yürümeye yardımcı cihazlar, egzersiz malzemeleri.

Fizyoterapi programı nasıl belirlenir?

Seans süresi ve sıklığı hastanın ihtiyacına ve egzersiz potansiyeline göre belirlenir.

Yatağa bağımlı bir hasta da fizyoterapi alabilir mi?

Evet alabilir. Uzun süreli yatma durumunda oluşabilecek dekübit yaralarını önlemek, periferik dolaşımı desteklemek ve eklem hareket açıklığını korumak gibi birçok endikasyonu vardır.

Fizyoterapi seansları nerede uygulanıyor?

Özel fizyoterapi salonunda ya da hastanın odasında uygulanır.

Rehabilitasyona ne zaman başlanmalı?

Akut medikal tedavi sonrası hastanın genel durumu stabilize olduktan sonra primer hekimine danışılarak rehabilitasyon başlanır.

Gerontoloji nedir? Gerontolog ne yapar?

Gerontoloji çeşitli bilimlerin perspektiflerini göz önüne alarak yaşlanma ve yaşlılığı inceleyen ve yapılandıran multidisipiliner bir bilim dalıdır.
Gerontolog, bireyin yaşlanma sürecini iyileştirecek çalışmalar yürütür ve bireye daha yaşlanmadan, yaş almaya devam ettiği her dönemde rehberlik eder.Bunun yanında, yaşlıyı anlamak ve sorunlarına çözüm aramak için eğitim görmüş gerontolog, yaşlı ile birebir iletişim içerisindedir. Bazen sorunlar, aile bireylerinin tarif ettiğinden daha farklı olabilir. Bu noktada gerontolog, yaşlının yaşadığı problemleri yine kendisinden dinler ve birlikte çözüm yolları ararlar. Çalıştığı her yaşlıyı ‘farklı bir birey’ olarak kabul edip, yine bireyin kendisine özel çözüm yolları üretir. Kişiye özel psikososyal tedavi yöntemlerini, bilişsel rehabilite uygulamalarını, yaşlanma danışmanlığını gerçekleştirir.

Her unutkanlık demans (bunama) mıdır?

Hayır her unutkanlık demans değildir. Genç insanlarla karşılaştırıldığında yaşlı bireylerin, zamana dayalı kognitif fonksiyon değerlendirmelerinde işlem ve reaksiyon hızları daha yavaş olmaktadır. Bu durum yaşlanmanın getirdiği hafif dereceli bir bozukluk ise, kişi geç de olsa o bilgiyi hatırlar. Öğrenme yetisi bozulmamıştır. Hafızayla ilgili bu yavaşlama ilerleyici değildir, zamanla artma eğilimi göstermez. Bir unutkanlığın demans sendromuna ait bir bulgu olabilmesi için, kognitif alanlardan (öğrenme, bellek, oryantasyon, dil fonksiyonları ve kişilik) en az birindeki bozulmanın unutkanlığa eşlik etmesi gerekmektedir. Hafif kognitif bozukluk normal unutkanlık ve demans arasındaki bir tablodur.

Yaşlılıkta sık görülen hastalık ve sağlık sorunları nelerdir?

 • İskemik kalp hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Serebro-vasküler hastalıklar
 • Diyabet
 • Kanserler
 • KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
 • Alt solunum yolu hastalıkları
 • Alzheimer ve diğer demans(bunama) türleri
 • Görme ve işitme yetersizliği
 • Katarakt
 • Ortopedik sorunlar
 • Düşmeler, Kazalar
 • Bilişsel yetersizlik
 • Hareketsizlik
 • Dengesizlik
 • İdrar gaita tutamama
 • Uykusuzluk
 • Tanı ve tedavi girişimlerinden kaynaklanan sorunlar

Alzheimer hastalığına ne sebep olmaktadır, kalıtsal bir hastalık mıdır?

Hastalığın nedeni henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, oluşumunda yaş, ailesel yatkınlık, genetik ve kromozomal bozukluklar, metabolik bozukluklar ve virüsler gibi değişik faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. Alzheimer Hastalığı çoğunlukla ailevi olmayıp sporadik(genlerimizin karmaşık bileşiminin, çevremizin ve yaşam tarzımızın etkisi ile gelişmesi) olarak tanımlanır. Ailesel Alzheimer oranı %5’ten az iken Sporadik Alzheimer Hastalığı %95’ten fazla görülmektedir. Birinci derecede en büyük risk faktörü ileri yaştır.

Alife’da verdiğiniz gerontolojik uygulamalar nelerdir?

Hasta ve hasta yakınlarına bakım, psikolojik ve sağlıklı yaşlanma amaçlı müdahaleler uygulama, güçsüz yanları dengeleme ve güçlü yanları teşvik edici rehabilitasyon planları düzenleme, personele süpervizyon hizmetleri gerçekleştirme.

Alife’da Demans hastalarına hangi türde hizmetler veriyorsunuz?

Demans hastalarının hastalık evrelerine ve kişilik özelliklerine göre iş uğraşı terapileri, sanatsal ve zihinsel aktivite uygulamaları, bilişsel rehabilite uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Alife’da aile üyelerine psikososyal destek/danışmanlık hizmetleri veriliyor mu?

Aile üyelerine sağlıklı yaşlanma, demans ve türleri, yaşlı psikolojisi, kuşaklararası ilişkiler, bakım veren yüküyle ilgili danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri veriyoruz.

Alife’da yatağa bağımlı hastalara oda içi aktiviteler düzenliyor musunuz?

Yatağa bağımlı hastalar için kişiye özel olarak ruh sağlığını iyileştirici, el göz koordinasyonunu geliştirici, zihinsel aktifliğini artırıcı etkinlik ve terapi yöntemleri uyguluyoruz.

İnme Sonrası Disfaji (yutma güçlüğü) Düzelir mi?

İnme sonrası disfaji gelişim sıklığı akut dönemde %30-65’tir. Tanı için videofloroskopi (VFS) veya fiberoptik endoskopi ile detaylı inceleme ile bu oran %64-78’lere çıkar. İlerleyen haftalarda sıklık %22’ye düşer, 6 ay sonunda ise hastaların sadece %13’ü halen normal yemek yemeye başlamamıştır. Hastaların yalnızca %3’ünde disfaji kalıcı olur.

Enteral Beslenme Nedir? / Yetersiz Beslenmede Neler Yapılabilir?

İştah azalması, disfaji (yutma güçlüğü), ya da yemek yemeye engel olan herhangi bir operasyon geçiren bir hasta ya da kronik hastalığı olan bir kişi günlük beslenme gereksinimleri doğal yollardan sağlanmayabilir. Bu durumunda kişiye dışarıdan beslenme sağlanmasına ‘Enteral Beslenme’ denir.

Enteral beslenme;
– Hastanın Yaşı,
– Altta Yatan Hastalık,
– Beslenme Durumu,
– Beslenme Gereksinimi,
– Enteral Beslenme Yolu ve gastrointestinel kanalın durumu gözeterek planlanır.

Enteral Beslenme yöntemleri nelerdir?

Oral yolla (ağız yoluyla) veya Tüp yoluyla planlanabilir. Hastanın tolere edebileceği taktirde ilk tercih edilecek yöntem oral yoldur. Kişinin beslenmesine ek kalori olarak uygun kaloride sevdiği aromalı oral enteral ürünler ile beslenmeye takviye yapılır.

Tüple beslenme
a) Nazal Yol:
Nazogastrik Tüp: Beslenme tüpü burun içinden, yutaktan ve yemek borusundan geçer ve midede son bulur.
Nazoduodenal / Nazojejunal Tüp: Beslenme tüpü burun, boğaz ve özofagustan geçer, mideden devam eder ve ince bağırsakta sonlanır.

b) Cerrahi Gastrostomi yol:
Endoskopi, laparoskopi veya cerrahi bir yöntemle beslenme tüpünün karın üzerinden cilt yoluyla mideye yerleştirilmesidir.

c) Cerrahi Jejunostomi yol:
Endoskopi, laparoskopi veya cerrahi bir yöntemle beslenme tüpünün karın üzerinden cilt yoluyla jejunuma (ince bağırsağın ikinci kısmı) yerleştirilmesidir.

d) Perkütan endoskopik Gastrostomi (PEG) ile Enteral Beslenme:
Perkütan kelime anlamı olarak cilt üzerinden, deri yoluyla anlamına gelir. Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), ağızdan yeterli besin alınamayan durumlarda deri üzerinden, endoskopi eşliğinde mideye beslenme tüpü yerleştirilmesidir.

Tüple enteral beslenmeye nasıl karar verilir?

Hastanın beslenme ihtiyacı olduğuna beslenme durum değerlendirme testleri ile karar verilir. Bu testlerden bazıları NRS 2002, MUST, SGA, PG_SGA, NRI, MNA ’ dir. Hastanın beslenme şekline hastalığın süreci ve hastanın durumu başta olmak üzere ‘Medikal Beslenme Algoritması’ ile karar verilir.

Hasta Gastrointestinal sistem çalışır durumda ve yutabiliyor ise=> Oral Enteral yolla beslenme desteklenir.

Yutma riskli durumda ise veya hasta yutamıyor ise=> Tüple Enteral beslenme planlanır.

Hasta dört haftadan az süre ile tüple enteral beslenecek ise=> Nazal yolla beslenme planlanır, dört haftadan uzun süreli beslenme öngörülüyor ve GIS’ in durumuna göre PEG, PEG-J, PEJ veya jejunostomi planlanır.

Nazogastrik tüp veya PEG hangi sıklıkla değiştirilmelidir?

Silikonlu nazogastrik tüpler iki ayda bir, silikonsuz tüplerin ise on beş günde bir değiştirilmesi önerilir. PEG değişiminde dikkatli ve düzenli kullanım, malzeme kalitesi ve dayanıklılığı dikkate alınarak sık değişimine gerek yoktur. Temiz kullanımda uzun yıllar kullanılabilir.

Nazogastrik tüpten veya PEG’den yemek verebilir miyiz?

Nazogastrik tüpten yemek verilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. PEG’ e küçük çapta olduğu için tıkanma riski çok yüksektir.

PEG’ den yemek verilmesi de mutfak yollu bulaş ve tıkanma riski sebebi ile tavsiye edilmez. Mutfak yollu bulaş iyi denetlendiği taktirde ve verilecek olan gıda çok iyi blenderize edilmesi koşulu ile verilebilir. Öncesinde ve sonrasında tazyikli su kullanılması tüpün tıkanmaması ve bulaş riskini düşürmesi açısından oldukça önemlidir.