ALIFE bir Acıbadem Sağlık Grubu markasıdır.

Pzrt-pzr: 7/24

Hemşirelik Hizmetleri

Hemşirelik Hizmeti

 ALİFE BAKIM MERKEZİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Bakım hemşireliği; bireylerin özgün gereksinimlerini anlamayı, değerlendirmeyi, bakım ve rehabilitasyonu planlamada, uygulamada bilgi ve beceri ile yürütülen bakım etkinliklerini kapsar.

Bakım, insanın varoluşundan itibaren ihtiyaç duyduğu, varlığının vazgeçilmez temellerindendir ve bakımı profesyonel bir rol olarak üstlenen meslek ise hemşireliktir.

Yaşlı nüfusun giderek artması ile hastalık hali veya sağlıksız yaşlanma sonucunda profesyonel bakım ve tedaviye ihtiyaç duyan bireylerin sayısı da artmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz tanım ve gereksinimlerden dolayı merkezimizde koruyucu ve iyileştirici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, kritik hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip bakım hemşireleri ile hizmet vermeyi hedefledik.

Kurumumuzda hemşirelik hizmetleri, profesyonel bakım, palyatif bakım, yatağa bağımlı hasta bakımı, hastane/ameliyat sonrası hasta bakımı ve yaşam sonu koruyucu önleyici hasta bakımı adı altında birçok hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetleri sunarken hastanın / bireyin fizyolojik, psikolojik, sosyo- kültürel, mahremiyeti, etik ve ahlaki değerleri esas alınarak kişiye uygun bakım ve tedavi planları oluşturularak multidisipliner yaklaşımla hizmet verilir.

Bu kapsamda bakım hemşirelerimiz;

  • Bakıma ihtiyaç duyan bireyi değerlendirir, veri toplar (veri toplama),
  • Veriler doğrultusunda hemşirelik tanısını koyar(hemşirelik tanısı),
  • Bakıma ihtiyaç duyan bireyin özel hedeflere ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir (hedef/ beklenen sonuç),
  • Hedefe ulaşmaya yönelik hemşirelik uygulamalarını içeren plan yapar (planlama),
  • Plan doğrultusunda hemşirelik uygulamalarını ve medikal tedavilerini gerçekleştirir (uygulama),
  • Bakıma ihtiyaç duyan bireyin gelişimini izler(değerlendirme).

Bakım Danışmanımızdan Ücretsiz Bilgi Alın

Herkesin bakım ihtiyaçları benzersizdir. Kişiselleştirilmiş bir bakım planı oluşturmak için sizin ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını anlamayı çok isteriz. İletişim bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.
ücretsiz bilgi alın

Merkezimiz Hakkında

Hakkımızda bilgi edinin
Merkezimiz Hakkında

ALİFE Konaklamalı Bakım Merkezi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak 1600 m2 kapalı alanı ve 24 yatak kapasitesi ile Koşuyolu’nda hizmet vermeye başlamıştır.

Sevdiklerinize sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen ALİFE Konaklamalı Bakım merkezi, sağlık profesyonelleri tarafından interdisipliner yaklaşımla 7/24 bakım hizmetinin yanı sıra yüksek kalitede otelcilik hizmeti ile konuklarının yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir rehabilitasyon süreci sunmaktır.

ALİFE Konaklamalı Bakım merkezi konuklarının güvenliğinin yanı sıra yakınlarını da düşünerek 7 gün 24 saat özel kamera sistemi ile internet üzerinden online görüntülerini izleyebilmelerini ve sağlık durumlarını kişisel şifreleri ile takip edebilmelerini sağlamaktadır.

Misyonumuz

Yurt içi ve yurt dışındaki bakım merkezleri ve bakım hizmetlerindeki son gelişmeleri takip etmek,

Tedavi ve bakım uygulamalarının yanı sıra koruyucu tıp hizmeti sunmak,

Sağlık ve bakım uygulamalarında interdisipliner yaklaşımı benimseyerek (sağlığı biyolojik, psikolojik ve sosyal sağlık açısından bir bütün içerisinde ele almak)hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Gelişen ve değişen dünya standartlarında tıp bilimi ve teknoloji uygulamaları ile çağdaş dünyada benzerlerinin örnek aldığı bir bakım merkezi oluşturmak.

Kaliteli bakım yaklaşımımız, sektörümüzde eşleşmesi zor bir düzeyde uzmanlık, eğitim, hasta hizmeti ve izleme sağlama taahhüdüne odaklanır.