ALIFE bir Acıbadem Sağlık Grubu markasıdır.

Pzrt-pzr: 7/24

Gerontolojik Hizmetler (Yaşlanmanın Bilimi)

Gerontolojik Hizmetler (Yaş Alma Bilimi)

Uzmanlığımız

Toplumumuzda yaşlı bireylerin sayısı giderek artmaktadır, bu artan yaşlı nüfus için de bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik haline ulaştırılması hedefiyle bütüncül değerlendirilme gerekmektedir. Yaşam koşullarında iyileştirme sağlama, yeni teknolojik gelişmelerle birlikte günlük hayatın kolaylaştırılması, yaşlılarda zamanın ilerlemesi sonucunda gerçekleşen kayıplarla savaşmada planlayıcı ve yol gösterici, zihinsel ve fiziksel gelişmeye yardımcı olma gibi amaçlarla multidisipliner ekip iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Alife Yaşam Boyu Sağlık ve Bakım Merkezinde gerontolojinin teorilerine ve bakım modellerine dayalı, her koşulda yaşlının bağımsızlığını mümkün olabilen en üst seviyeye eriştirmeye ve böylece yaşamında kalite ve anlam algılamasına yol açan, sadece tıbbi bakımla sınırlı olmayan, aksine psikososyal ihtiyaçları karşılamaya çalışan bir hizmet anlayışı vardır. Yaşlanma sürecindeki tüm yaş gruplarının, yaşlı bireylerin, yaşlı bireylerin ailelerinin ve hizmet verenlerin özel ihtiyaç durumları dikkate alınarak, temeli yaşlanmanın psikiyatrik, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, kültürel boyutlarına dayanan gerontolojik hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler gerontolog tarafından şu şekilde sunulmaktadır:

  • Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme yapılır. (Bu değerlendirme Sosyodemografik bilgiler, Mini Nutrisyonel Değerlendirme, Mini Mental Test, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Günlük Yaşam Aktivite Değerlendirme gibi bilimsel test ve ölçekleri içermektedir) Değerlendirme sonuçlarına göre interdisipliner ekiple kişiye özel hizmet planlaması yapılır.
  • Bakım ve rehabilitasyon uygulamaları denetlenir, yaşlı birey ve yakınına uygulamalar hakkında bilgi verilir.
  • Kişiye özgü serbest zaman değerlendirmeye yönelik aktivite uygulamaları, zihinsel faaliyetler, bellek-dikkat-hafıza-görsel uzamsal gibi yürütücü işlevleri iyileştirici bilişsel onarım terapi yöntemleri ve yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için iş-uğraş terapi programları uygulanır.
  • Demanslı bireylere nasıl yaklaşılması gerektiğini açıklayan bir terapi yöntemi olan geçerlileştirme terapi yöntemleri uygulanır. Bu yöntemler demans hastalığının evrelerine bağlı kalarak, kişinin sergilemiş olduğu hareketlere göre odaklanma, yeniden ifade etme, kutuplaştırma, tersini hayal etme, kişinin duygularını ve ruh halini gözlemleme, temas ve müzik kullanımı gibi tekniklerdir. Her insanı olduğu gibi kabul etmeyi ve her insanın biricik olduğunu prensip edinen geçerlileştirme terapisi, kişiye özel olarak uygulanır.
  • Yaşlıların birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olmak ve kuşaklar arası çatışmanın önüne geçmek için grup etkinlikleri düzenlenir. (mutfak atölyeleri, resim atölyeleri, özel gün atölyeleri, el işi atölyeleri gibi)
  • Yaşlı bireyin yakınlarına yaşlılık sorunları, demans, hasta yaşlısına yaklaşım gibi konularda danışmanlık yapılır.
  • Yaşlı bireyin yakınlarına bakım verme yüküyle ilgili psikososyal destek sağlanır.
  • Kurum personeline yaşlılık ve yaşlanma süreçlerindeki değişimlerle ilgili eğitimler düzenlenir.

Bakım Danışmanımızdan Ücretsiz Bilgi Alın

Herkesin bakım ihtiyaçları benzersizdir. Kişiselleştirilmiş bir bakım planı oluşturmak için sizin ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını anlamayı çok isteriz. İletişim bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.
ücretsiz danışmanlık alın

Merkezimiz Hakkında

Hakkımızda bilgi edinin
Merkezimiz hakkında

ALİFE Konaklamalı Bakım Merkezi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak 1600 m2 kapalı alanı ve 24 yatak kapasitesi ile Koşuyolu’nda hizmet vermeye başlamıştır.

Sevdiklerinize sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen ALİFE Konaklamalı Bakım merkezi, sağlık profesyonelleri tarafından interdisipliner yaklaşımla 7/24 bakım hizmetinin yanı sıra yüksek kalitede otelcilik hizmeti ile konuklarının yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir rehabilitasyon süreci sunmaktır.

ALİFE Konaklamalı Bakım merkezi konuklarının güvenliğinin yanı sıra yakınlarını da düşünerek 7 gün 24 saat özel kamera sistemi ile internet üzerinden online görüntülerini izleyebilmelerini ve sağlık durumlarını kişisel şifreleri ile takip edebilmelerini sağlamaktadır.

Misyonumuz

Yurt içi ve yurt dışındaki bakım merkezleri ve bakım hizmetlerindeki son gelişmeleri takip etmek,

Tedavi ve bakım uygulamalarının yanı sıra koruyucu tıp hizmeti sunmak,

Sağlık ve bakım uygulamalarında interdisipliner yaklaşımı benimseyerek (sağlığı biyolojik, psikolojik ve sosyal sağlık açısından bir bütün içerisinde ele almak)hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Gelişen ve değişen dünya standartlarında tıp bilimi ve teknoloji uygulamaları ile çağdaş dünyada benzerlerinin örnek aldığı bir bakım merkezi oluşturmak.
Kaliteli bakım yaklaşımımız, sektörümüzde eşleşmesi zor bir düzeyde uzmanlık, eğitim, hasta hizmeti ve izleme sağlama taahhüdüne odaklanır.